VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vi köper avfall, återvinner och säljer tillbaka nytt material för att möjliggöra våra kunders processer. I vår huvudsakliga produktion sorteras, bearbetas och framställs eldfast material som sinterdolomit, basiska och aloxidiska sprutmassor, slaggbildare samt briketter.

Läs mer om våra produkter och tjänster nedan eller klicka här för broschyr i PDF-form.

ELDFAST MASSA OCH MATERIAL

Vi tillverkar återvunnet eldfast massa och material. Vårt eldfasta material kan motstå mycket höga temperaturer utan att smälta eller deformeras. Exempel på användningsområden är infodring för pannor, ugnar, skänkar, i reaktorer och inom avfallsförbränning. Vårt utbud:


Miredomix: Dolomitbaserad stampmassa för användning vid murning av skänkar och konvertrar

Miremafill: Magnesitbaserad stampmassa för användning vid murning av skänkar och konvertrar

Mirealgun KS100: Aluminiumoxidbaserad sprutmassa för skyddssprutning av skänkar och slagg-grytor

Miredofrit: Dolomitbaserad slänt- och luckmassa vid stålframställning i ljusbågsugnar

Dolomit: Slaggbildare vid stålframställning i ljusbågsugnar och konvertrar

Magnesit: Slaggbildare vid stålframställning i ljusbågsugnar och huvudmaterial vid nyproduktion av tegel

Aluminiumoxidbaserade gjutmassor/tegel: Slaggbildare vid stålframställning i skänkar och huvudmaterial i skyddssprutmassor

Är du intresserad av att besöka vår anläggning och bli kund hos oss?

Kontakta oss!

BRIKETTER

I vår anläggning finns möjligheten att brikettera metalliska restprodukter som slipspån, slipvadd, glödskal och stoft från ståltillverkningen. Med hjälp av brikettering kan damm eller flis omvandlas till fasta ämnen. Briketterna kan användas i ståltillverkningens processer för att till exempel minska kolanvändningen i stålproduktionen.


SLAGGBILDARE

Vid tillverkning av stål behövs slaggbildare. Slaggen i stålet binder ämnen som inte önskas i stålet för att uppnå önskade egenskaper. Våra slaggbildare kan användas i ljusbågsugn, konverter och skänkugn.

RESTAVFALL OCH DEPONERAT MATERIAL

I vår anläggning källsorteras restavfall och deponerat material; metallskrot, glas, trä, plast, papper och brännbart material som skickas till Vafab Miljös återvinningscentral i Västerås.

VÅR PROCESS

SORTERING

Sorteringsanläggningen bemannas dagligen av erfaren och kvalificerad personal som separerar material i olika kategorier och klasser.

KROSSNING

Allt material som ska krossas går på ett transportband ner i en grovkross/käftkross. 

MALNING OCH SIKTNING

I frit- och dolomitverken används hammarkvarnar för att mala ner krossat material till mindre beståndsdelar. Därefter siktas materialet i dolomitverket till önskade fraktioner ner i silos.


BLANDNING OCH BRIKETTERING

I mixverken blandas eldfasta frit, sprut, och stamp-massor ihop med hjälp av olika produktprogram.

Brikettering sker genom att materialet blandas med olika tillsatsmedel innan det går in i en valspress för pressning till fast form i en inbyggd matris. 

KVALITETSKONTROLL OCH PROVTAGNING

Slutprodukten måste motsvara kundbehovet innan den förpackas.  Provtagning görs kontinuerligt för att säkerställa att rätt kvalitet erhållits i slutprodukten.

FÖRPACKNING

Kunder bestämmer hur produkten ska förpackas och levereras efter kundens behov och processer. Möjliga leveransformer är bulk, silo, papperssäck på pall och Big Bags.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera