MINERALS & METALS RECOVERING
MIRECO AB

ÅTERVINNING OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR MED MÅNGÅRIG ERFARENHET

Minerals and Metals Recovering – Mireco AB har varit specialist på återvinning av mineraler och metaller sedan 1978. I vår anläggning i Fagersta återvinns industriavfall och restprodukter från främst stål- och cementindustrin. Vår huvudsakliga produktion innebär återvinning, bearbetning och framställning av eldfasta material samt briketter från dolomit- och magnesitbaserade resttegel. Mireco AB är även en tjänsteleverantör för bortskaffande av skrot och deponerat material. Kunderna finns i Skandinavien och Europa, huvudkontoret är beläget i Fagersta i Sverige.

 

Mireco AB tillhör moderkoncernen Horn & Co. Group med huvudkontoret i Siegen-Weidenau i Tyskland. Horn & Co är verksam inom området återvinning med inriktning på avfallshantering, behandling och separering av avfall, analysering och försäljning. Koncernens mål är att i största möjligaste mån göra realitet av idén att skapa ett cirkulärt slutet materialkretslopp med återanvändning av råmaterial.


KONTAKTA OSS

 
 
 
 

VÅRA PRODUKTER


Mireco ABs produkter och tjänster möjliggör kundernas processer och produktivitet med fokus på cirkulär ekonomi, återanvädning och återvinning.

ELDFAST MATERIAL


LÄS MER

BRIKETTER


LÄS MER

SLAGGBILDARE


LÄS MER

RESTAVFALL


LÄS MER

VI FINNS I DESSA BRANSCHER


Stålindustri | Cementindustri | Pappersindustri | Glasindustri

Icke-metallindustri | Mineralindustri | Kalkindustri | Kemiindustri


Den här hemsidan använder cookies. Genom att klicka på "Acceptera" godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera